Copyright © Isoleads BV

Kvk nummer 51797208 - Disclaimer - Privacy

RIOOL-REPARATIE.NL

Direct reparateur nodig ? Eenvoudig tarieven opvragen En/of direct opdracht geven (Klik hier) Gratis Offertes Aanvragen Home

INFORMATIE OVER:

GRATIS

OFFERTES

-Rioolreparatie

-Rioolaanleg

-Rioolontstopping

-Vrijblijvend: u bent

tot niets verplicht

(Klik hier)

Gratis Offertes Aanvragen

GRATIS

OFFERTES

-Rioolreparatie

-Rioolaanleg

-Rioolontstopping

-Vrijblijvend: u bent

tot niets verplicht

(Klik hier)

Gratis Offertes Aanvragen

In Nederland zijn woningen onderheid waardoor deze woningen niet verzakken. De rondom liggende grond (ook die in de kruipruimte) zal echter wel verzakken.


In sommige gebieden kan er sprake zijn van 50 cm verzakking in een tijdsbestek van slechts 10 jaar.


De binnenriolering loopt door de fundering van een woning naar buiten waar het uiteindelijk aansluit op het gemeenteriool ter hoogte van de erfgrens.


Doordat het deel van de riolering dat door de fundering loopt niet verzakt, maar het buitendeel waarop het aangesloten zit, wél verzakt, komt het

vaak voor dat rioleringen net buiten de gevel afscheuren. Het verzakken van de buitenriolering is moeilijk tegen te gaan (ook onderheien of ondersteunen van die riolering, om verzakking te voorkomen is vaak een hele dure optie).


De beste en goedkoopste oplossing is te zorgen voor een zo flexibel mogelijke aansluiting van de starre binnenriolering op de wegzakkende buitenriolering.


Door het installeren van een flexibel tussenstuk kan een verzakking van circa 40 tot 50 cm overwonnen worden, voordat ook die aansluiting afscheurt.


Afgescheurde riolering - aanpak

Door technologische ontwikkeling worden steeds meer soorten rioleringen  ontwikkeld waarbij de vormgeving en materiaalkeuze afgestemd worden op het gebruik van de riolering. Zo zijn er speciale geluidsarme PVC-buizen waardoor er minder geluidsoverlast van vallend water e.d. In flatgebouwen en bijvoorbeeld ziekenhuizen waarneembaar zijn.  Ook zijn er speciale leidingen die vorstbestendiger en isolerender zijn dan standaard PVC-buizen.


Daarnaast bestaat er al sinds jaar en dag een verschil tussen PVC-rioleringen die buiten gebruikt kunnen worden en die binnen gebruikt kunnen worden. Dit wordt uitgedrukt in zogenaamde klasses.


Een buitenklasse PVC-riolering is dikker qua materiaal en veel bestendiger tegen de enorme druk die uitgeoefend wordt door het grondpakket dat er bovenop ligt, terwijl aan een binnenklasse PVC-riolering  minder drukbestendig hoeft te zijn.  Zelfs buitenklasse PVC rioleringen worden direct tot ovalen ingedrukt indien er zich 80 cm grond boven op bevindt. Binnenklasse PVC rioleringen zullen bij buitengebruik veel sneller breken en scheuren. Bij een gemiddelde bouwmarkt vindt u - helaas - veelal 1 klasse (binnen) PVC-materiaal.Flexibel aansluitstuk

Verschil binnenklasse PVC en buitenklasse PVC