Copyright © Isoleads BV

Kvk nummer 51797208 - Disclaimer - Privacy

RIOOL-REPARATIE.NL

Direct reparateur nodig ? Eenvoudig tarieven opvragen En/of direct opdracht geven (Klik hier) Gratis Offertes Aanvragen Home

INFORMATIE OVER:

GRATIS

OFFERTES

-Rioolreparatie

-Rioolaanleg

-Rioolontstopping

-Vrijblijvend: u bent

tot niets verplicht

(Klik hier)

Gratis Offertes Aanvragen

GRATIS

OFFERTES

-Rioolreparatie

-Rioolaanleg

-Rioolontstopping

-Vrijblijvend: u bent

tot niets verplicht

(Klik hier)

Gratis Offertes Aanvragen

U staat er waarschijnlijk niet dagelijks bij stil: de riolering in uw woning. Elke woning of elk bedrijfspand is aangesloten op de hoofdriolering van de gemeente. Uw riolering bestaat uit een binnendeel, zoals bijvoorbeeld de afvoeren van uw wastafel, keuken en badkamer e.d. en uit een buitendeel. Alle onderdelen van de binnenriolering komen uiteindelijk tezamen op 1 horizontaal lopende leiding en verdwijnt (meestal) door de fundering naar de tuin of gemeentegrond buiten de woning. Het deel van de riolering dat buiten uw woning loopt is de zogenaamde buitenriolering. Via de tuin loopt dit naar de grens met gemeentegrond (de erfgrens) en vanaf dat punt is het de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Zoals gesteld zult u zelden stilstaan bij uw riolering, maar u bent zelf verantwoordelijk (in geval van een koopwoning) voor zowel de binnenriolering als de buitenriolering. Indien er iets gaat mankeren dan wordt u geconfronteerd met zeer vervelende gevolgen, zoals het niet kunnen gebruiken van uw toilet, badkamer of keuken. Ook bestaat de mogelijkheid dat er door een onopgemerkte verstopping een 'opstapeling'van uitwerpselen en rioolwater zal ontstaan waardoor rioolstank zal optreden en mogelijkerwijs kan de binnenriolering op een zwak punt scheuren of breken waardoor deze schadelijke afvalstoffen bij u in de woning zullen lopen met alle gevolgen van dien.


Om problemen te voorkomen is het noodzakelijk dat u om de zoveel tijd aandacht schenkt aan uw huisriolering net als bijvoorbeeld de vijfjaarlijkse schilderbeurt van de buitenkant van de woning of het periodiek laten controleren van de CV-ketel.  Bij riool onderhoud is het allereerst van belang dat u weet hoe het systeem dient te werken en wat de symptomen zijn van gebreken.Elk riool gaat ooit kapot

Allereerst is de wetenschap dat een riolering een (gemiddelde) levensduur van 40 jaar heeft belangrijk. Indien u een woning hebt van voor 1970 heeft u een grotere kans op rioleringsproblemen. Bij een nieuwbouwwoning van 5 jaar oud is de kans klein dat u rioleringsproblemen zult ondervinden. Indien water uit douche, bad, keuken en wc niet snel weglopen dan bestaat de kans dat u rioolproblemen hebt. Indien meerdere sanitaire voorzieningen tegelijkertijd niet goed functioneren dan heeft u een probleem met de liggende leiding in de kruipruimte of in de tuin. Indien ook uw buren problemen ondervinden dan ligt het probleem waarschijnlijk bij het gemeenteriool. Regelmatig onderhoud van uw riolering voorkomt problemen, zeker indien u tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld de horeca). Waar kunt u aan denken ? Bijvoorbeeld het 5 jaarlijks preventief reinigen of frezen van uw riolering met lagedruk water en spuitkoppen en freeskoppen. Daarnaast kunt u zelf regelmatig uw liggende leiding in de kruipruimte visueel nalopen en controleren: zijn ophangmiddelen afgebroken of gescheurd ?: Hangt de liggende leiding in een 'knik' ? Of ziet u plasjes op de bodem van de kruipruimte liggen ? of bruin/gele afzetting op koppelstukken ? Dan heeft u een probleem. Er zijn verschillende soorten rioleringen, leeftijden en situaties die dusdanig divers zijn dat 1 advies niet alomvattend en voldoende kan zijn. Daarom adviseren wij u voor de aanpak van uw riool onderhoud contact op te nemen met een rioolspecialist bij u in de regio. (doe in ieder geval geen zaken op basis van aantal strekkende meters van uw riolering, maar gewoon op basis van uurtarief)


Binnen- en buitenriolering

Een gemiddelde riolering heeft een levensduur van 40 jaar