Copyright © Isoleads BV

Kvk nummer 51797208 - Disclaimer - Privacy

RIOOL-REPARATIE.NL

Direct reparateur nodig ? Eenvoudig tarieven opvragen En/of direct opdracht geven (Klik hier) Gratis Offertes Aanvragen Home

INFORMATIE OVER:

GRATIS

OFFERTES

-Rioolreparatie

-Rioolaanleg

-Rioolontstopping

-Vrijblijvend: u bent

tot niets verplicht

(Klik hier)

Gratis Offertes Aanvragen

GRATIS

OFFERTES

-Rioolreparatie

-Rioolaanleg

-Rioolontstopping

-Vrijblijvend: u bent

tot niets verplicht

(Klik hier)

Gratis Offertes Aanvragen

U bent als woningbezitter verantwoordelijk voor uw riolering tot aan de erfgrens (dat is het gebied tussen uw eigen grond en de grond van de gemeente).


Uw riolering bestaat uit een zogenaamd binnendeel en een buitendeel. Het buitendeel bevindt zich buiten de woning en loopt ondergronds veelal door de tuin of onder de oprit naar de erfgrens.


De binnenriolering is het geheel van afvoertjes, standleiding en liggende leidingen in de kruipruimte of onder de woning.

Rioleringsproblemen manifesteren zich meestal doordat er herhaaldelijk verstoppingen optreden, of er is sprake van rioolstank of er is sprake van duidelijk waarneembare lekkages.  Een belangrijke test die u zelf kunt uitvoeren is bepalen of er meerdere onderdelen van het rioleringssysteem slecht functioneren. Stel dat het water in uw toilet niet goed wegloopt, check dan of via de keuken het water wel goed wegloopt. Lopen ze beide niet goed weg ? Dan zit het probleem hetzij in de liggende leiding in de kruipruimte (of ondergronds bij oudere woningen) of is er een probleem bij de buitenriolering.


Heeft u problemen met bijna alle afvoeren in uw woning, zoals toilet, badkamer en keuken ? Dan moet u absoluut het probleem zoeken in de liggende leiding in uw kruipruimte waar alle standleidingen op uit komen en/of er is sprake van een verzakking, breuk of scheur in de buitenriolering.


Veel voorkomend is het zogenaamde afscheuren van de riolering aan de buitengevel.


Binnen- of buitenriolering kapot ?

Kortom: indien alle afvoeren in uw woning niet goed meer werken, dan is de kans dat het een probleem met de buitenriolering betreft, groot is.


Andere veel voorkomende oorzaken van buitenrioolbeschadiging zijn bijvoorbeeld het aanwezig zijn van grote bomen. De wortels van die bomen kunnen in de loop der jaren buitenriolering compleet verdrukken, maar er ook dwars doorheen groeien.


Het hebben van een oprit zorgt potentieel ook voor veel rioolschade aangezien het gewicht van de auto in combinatie met de aan- en afrijdbewegingen zorgen voor een continu variabele druk op de ondergrond waarin zich de riolering bevindt. Hierdoor kunnen rioleringen scheuren/breken, met alle gevolgen van dien.


Soms zit het probleem bij de gemeente, waar men ter hoogte van de erfgrens werkzaamheden heeft verricht waardoor de aansluiting tussen uw buitenriolering en het gemeenteriool beschadigd kan raken, met alle gevolgen van dien.


Bepalen wat de oorzaken van de rioolproblemen zijn

Afgescheurde riolering - hoe komt het ?